Lokale oudercommissies en centrale oudercommissie

De Centrale Ouder Commissie (C-OC) van Kindercentra De Roef vertegenwoordigt alle kinderopvangvormen en locaties van Kindercentra De Roef. Hiernaast is het streven dat elke locatie een eigen Lokale Ouder Commissie (L-OC)heeft.

Wij als C-OC denken actief mee met De Roef over diverse onderwerpen die spelen binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat, de toekomst van De Roef, inspectie rapporten van de GGD en personele kwesties. De C-OC heeft ook adviesrecht.  De oudercommissie heeft als doel de belangenbehartiging en de vertegenwoordiging van alle ouders en verzorgers richting de directie en de dagelijkse leiding van Kindercentra de Roef.

Concrete punten waar de Centrale Oudercommissie adviesrecht over heeft:
• Aantal kinderen per leidster;
• Groepsgrootte;
• Opleidingseisen beroepskrachten;
• Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
• Spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van kinderen;
• Voedingsbeleid;
• Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid (risico-inventarisatie) of gezondheid;
• Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;
• Het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht;
• Openingstijden;
• Wijzigingen van de tarieven

Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die willen bijdragen aan een goede opvang op locatie niveau en op bestuurlijk niveau. Wij komen graag met jullie in contact.
Vrijblijvend kan er contact met ons worden opgenomen via de mail of telefonisch.
Verder zijn wij ook beschikbaar als u zaken wilt bespreken met de C-OC betreffende de opvang.

Mail:                coc.de.roef@gmail.com
telefoon:         06-28402846

Reglement van de Centrale Oudercommissie: Reglement Centrale Oudercommissie