Medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers in dienst van Kindercentra De Roef zijn gediplomeerd volgens de richtlijnen van de CAO Kinderopvang.

De Roef hecht grote waarde aan opleiding en training van haar personeel en stimuleert een doorgaande ontwikkeling op het vakgebied door middel van cursussen en vakliteratuur. Onze medewerkers ontvangen jaarlijks bijscholing.

Als praktijkbiedende organisatie (leerbedrijf) geven we stagiaires de gelegenheid hun stageperiode bij onze organisatie te doorlopen en daardoor het vak te leren. Op deze manier dragen we bij aan goed opgeleide beroepskrachten voor de toekomst.

 

Vrijwilligers

Kindercentra De Roef zet diverse vrijwilligers in bij het organiseren van activiteiten en het verrichten van werkzaamheden. De kwaliteiten en vaardigheden die deze enthousiaste medewerkers inbrengen hebben een grote meerwaarde voor onze organisatie.

 

Werken bij Kindercentra De Roef

Interesse in werken bij Kindercentra De Roef? Bekijk hier de vacatures.