Kindercentra De Roef gaat verder als Kibeo

Vanaf 1 januari 2019 gaat Kindercentra de Roef verder als Kibeo. Alle vestigingen waar op dit moment opvang wordt geboden door Kindercentra De Roef, gaan verder als opvangvestigingen van Kibeo. Zo blijven de opvangplekjes voor u en uw kind bestaan en kunt u nog steeds voor veilige, vertrouwde en kwalitatief goede opvang terecht in Moerdijk en Drimmelen. Wilt u meer weten over Kibeo? Bekijk dan ook kibeo.nl.

Kindercentra De Roef

Kindercentra De Roef biedt professionele kinderopvang in de gemeente Moerdijk en gemeente Drimmelen voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar (einde basisschoolleeftijd).  In 1992 is De Roef onder de naam Kindercentra Noord–Westhoek ontstaan vanuit een kinderdagverblijf dat werd geleid door vrijwilligers en aanvankelijk was gehuisvest in een eengezinswoning in Zevenbergen.

Inmiddels is De Roef uitgegroeid tot een professionele geregistreerde organisatie voor diverse vormen van kinderopvang, die ondergebracht zijn in verschillende vestigingen. Kindercentra De Roef B.V. biedt kinderopvang in de vorm van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuteropvang en tussenschoolse opvang.

Onze visie

Onze visie: een kind krijgt aanleg en temperament bij zijn/haar geboorte mee. De aanleg bepaalt in eerste instantie in hoeverre een kind zich kan ontwikkelen en geeft daarin een grens aan. Of de mogelijkheden die een kind in zich heeft ook daadwerkelijk tot ontwikkeling komen, hangt in belangrijke mate af van de omgeving waar in het kind opgroeit.

Kindercentra De Roef wil dan ook een veilige omgeving bieden waarin kinderen kunnen ontdekken wat hun mogelijkheden zijn.

Centrale begrippen in het beleid van Kindercentra De Roef zijn onder andere zelfontplooiing, zelfbepaling, zelfverantwoordelijkheid, (zelf)vertrouwen, zelfrespect en respect voor de ander en zijn/haar omgeving in materiële en immateriële zin.